tattoohuse

สักไหนเจ็บสุด 10อันดับที่สักแล้วเจ็บที่สุด

สักไหนเจ็บสุด ใครที่ชอบการ “สัก” ก็คงทราบดีว่าย่อมมีความเจ็บปวดเกิดขึ้น แต่ระดับความเจ็บปวดนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยสักและความอดทนต่อความเจ็บปวดของแต่ละบุคคล แต่ทราบหรือไม่ว่าตำแหน่งไหนของร่างกายที่สักแล้วเจ็บที่สุด ร้านสักภูเก็ต

บริเวณที่สักแล้วเจ็บที่สุด สักไหนเจ็บสุด

บริเวณที่มีปลายประสาทจำนวนมาก ใกล้กับกระดูกที่มีไขมันน้อย หรือบริเวณที่ผิวหนังบาง มักเป็นบริเวณที่สักแล้วเจ็บที่สุด ความเจ็บปวดในบริเวณเหล่านี้อาจมีระดับตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรง ติดต่อช่างสัก สักไหนเจ็บสุด

1.รักแร้ เป็นหนึ่งในบริเวณที่สักแล้วเจ็บปวดที่สุด หรืออาจจะพูดได้ว่าเจ็บที่สุดเลยก็ว่าได้ ความเจ็บปวดที่คุณจะประสบจากการสักในบริเวณนี้รุนแรงมาก จริงๆแล้ว ช่างสักส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้สักที่รักแร้ สาเหตุที่รักแร้เป็นบริเวณที่สักแล้วเจ็บ รักแร้มีปลายประสาทอยู่หนาแน่น ทำให้รู้สึกเจ็บแปลบ รักแร้อยู่ใกล้กับกระดูกซี่โครง ทำให้ไม่มีเนื้อเยื่อมาช่วยรองรับแรงกระแทกจากเข็มสัก รักแร้มีต่อมเหงื่ออยู่จำนวนมาก ทำให้รู้สึกแสบร้อนระหว่างสัก สักไหนเจ็บสุด

2.ซี่โครง น่าจะเป็นบริเวณที่สักแล้วเจ็บเป็นอันดับสองสำหรับคนส่วนใหญ่ ความเจ็บปวดในบริเวณนี้อาจรุนแรง ผิวหนังบริเวณซี่โครงนั้นบางมาก ทำให้รู้สึกเจ็บง่าย บริเวณซี่โครงมีไขมันน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้ไม่มีเนื้อเยื่อมาช่วยรองรับแรงกระแทกจากเข็มสัก ซี่โครงอยู่ใกล้กับกระดูก ทำให้รู้สึกเจ็บแปลบ ทุกครั้งที่หายใจ ซี่โครงและผิวหนังบริเวณนั้นจะขยับตาม ส่งผลให้รู้สึกเจ็บมากขึ้น

3.ข้อเท้าและหน้าแข้ง เป็นบริเวณที่มีเพียงชั้นผิวหนังบางๆ ปกคลุมกระดูกอยู่ ทำให้การสักในบริเวณนี้เจ็บปวดมาก รอยสักที่ข้อเท้าและหน้าแข้งมักสร้างความเจ็บปวดระดับรุนแรง สาเหตุที่ข้อเท้าและหน้าแข้งเป็นบริเวณที่สักแล้วเจ็บ กระดูกข้อเท้าและหน้าแข้งอยู่ใกล้กับผิวหนัง ทำให้รู้สึกเจ็บแปลบ บริเวณข้อเท้าและหน้าแข้งมีปลายประสาทอยู่หนาแน่น ทำให้รู้สึกเจ็บปวด

4.หัวนมและหน้าอก หัวนมและหน้าอกเป็นบริเวณที่บอบบางมาก ดังนั้นการสักที่นี่อาจทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้

Advertisement

5.ขาหนีบ ขาหนีบของคุณเต็มไปด้วยปลายประสาทที่อาจระคายเคืองได้ด้วยเข็มสัก ความเจ็บปวดที่นี่อาจสูงถึงรุนแรง

6.ข้อศอกและหัวเข่า บริเวณข้อศอกและหัวเข่าเป็นจุดที่กระดูกอยู่ใกล้กับผิวหนังมาก การสักบริเวณนี้จึงอาจสร้างความเจ็บปวดได้ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงรุนแรง เนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนจากเข็มสักที่กระทบกับกระดูก

7.ด้านหลังหัวเข่า อีกหนึ่งจุดบนร่างกายที่อาจรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเมื่อสักคือบริเวณด้านหลังหัวเข่า ผิวหนังบริเวณนี้มีความยืดหยุ่น ย้วย และมีปลายประสาทอยู่จำนวนมาก ลักษณะเหล่านี้ทำให้บริเวณนี้ไวต่อเข็มสักมาก

8.สะโพก ด้วยความที่กระดูกสะโพกอยู่ใกล้กับผิวหนัง การสักบริเวณสะโพกจึงอาจสร้างความเจ็บปวดได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณผอมและมีไขมันบริเวณสะโพกน้อย ไขมันเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนเบาะรองกระดูกสะโพก

9.คอและกระดูกสันหลัง รอยสักบริเวณคอและกระดูกสันหลังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นรอยสักที่เจ็บปวดที่สุด เนื่องมาจากบริเวณคอและกระดูกสันหลังเป็นจุดที่ไวต่อความรู้สึกมาก

10.ศีรษะ ใบหน้า และใบหู เช่นเดียวกับคอ ศีรษะ ใบหน้า และใบหูมีปลายประสาทจำนวนมากที่อาจเกิดการระคายเคืองระหว่างการสักและอาจสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรง บริเวณศีรษะ ใบหน้า และใบหูมีไขมันน้อย จึงไม่มีชั้นรองรับเข็มสักมากนัก

Area with many nerve endings Close to the bone with little fat. or areas where the skin is thin This is usually the area where the tattoo hurts the most. Pain in these areas can range from moderate to severe.

  1. The armpit is one of the most painful areas to get a tattoo. Or you could say that it hurts the most. The pain you will experience from getting a tattoo in this area is very intense. In fact, most tattoo artists do not recommend armpit tattoos. The reason why the armpit is a painful tattoo area The armpits have a dense population of nerve endings. causing a sharp pain The armpits are close to the ribs. This leaves no tissue to help absorb the impact from the tattoo needle. Armpits have many sweat glands. Causes a burning sensation during tattooing.
  2. Ribs are probably the second most painful tattoo area for most people. The pain in this area can be severe. The skin on the ribs is very thin. It makes you feel hurt easily.
  3. The rib area has less fat than other areas of the body, meaning there is no tissue to absorb the impact from the tattoo needle. The ribs are close to the bone. causing a sharp pain Every time you breathe The ribs and skin in that area will move accordingly. Resulting in more pain.
  4. Ankles and shins It is an area that has only a thin layer of skin. It covers the bone. This makes tattooing in this area very painful. Ankle and shin tattoos often cause severe levels of pain. The reason why ankles and shins are painful tattoo areas The ankle and shin bones are close to the skin. causing a sharp pain The ankle and shin areas are densely packed with nerve endings. to feel pain
  5. Nipples and breasts Nipples and breasts are very sensitive areas. Therefore, getting a tattoo here can cause severe pain.

Advertisement

  1. Groin Your groin is full of nerve endings that can be irritated by tattoo needles. The pain here can reach severe heights.

6.Elbows and knees The elbows and knees are where the bones are very close to the skin. Tattooing this area can cause moderate to severe pain.

This is due to the vibration from the tattoo needle striking the bone.

7.Behind the knees Another place on the body that can be extremely painful when tattooed is behind the knee. The skin in this area is flexible, wrinkled and has many nerve endings. These characteristics make this area very sensitive to tattoo needles.

8.Hip: Because the hip bone is close to the skin Getting a tattoo on the hip can be very painful. This is especially true if you are thin and have little fat around your hips. This fat acts like a cushion for the hip bones.

  1. Neck and spine Neck and spine tattoos are well known as some of the most painful. This is because the neck and spine are very sensitive areas.
  2. The head, face, and ears. Like the neck, the head, face, and ears have many nerve endings that can become irritated during tattooing and can cause severe pain. The head, face, and ears have little fat. Therefore, there is not much shelf to support the tattoo needles.